NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

  • (Upphävd: 2018-06-30)

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter gäller förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor i öppna cisterner i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska, samt tillhörande rörledningar och slangledningar. Föreskrifterna gäller också markförlagda rörledningar och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor enligt ovan samt spilloljor.

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎6‎/‎30‎/‎2018
NFS 2003:24 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

‎6‎/‎1‎/‎2009Ladda ner (138,38 KB)
NFS 2009:3 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

‎5‎/‎31‎/‎2009Ladda ner (152,05 KB)
NFS 2006:16 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

‎12‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (60,75 KB)
NFS 2003:24 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Ersätter / upphäver
‎1‎/‎31‎/‎2004Ladda ner (99,76 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik