NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

  • Innehåller Allmänna råd (Upphävd: 2020-01-26)

Det allmänna rådet ersätts med vägledning i annan form

Naturvårdsverkets tidigare vägledningsansvar inom området är sedan den 1 juli 2011 överfört till Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny vägledning för vattenskyddsområden som ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden. Med anledning av detta har det allmänna rådet 2003:16 om vattenskyddsområden upphävts.

Vägledningen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Ändrade eller nya regler finns hos Havs- och vattenmyndigheten

Expertansvaret för detta område finns på Havs- och vattenmyndigheten från och med 1 juli 2011. Eventuella ändringar eller nya föreskrifter och allmänna råd på området hittar du hos dem.  

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

TitelGäller frånFulltext
‎1‎/‎26‎/‎2020
NFS 2003:16 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)

‎9‎/‎23‎/‎2003Ladda ner (29,20 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik