NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Ändrade eller nya regler finns hos Havs- och vattenmyndigheten

Expertansvaret för detta område finns på Havs- och vattenmyndigheten från och med 1 juli 2011. Eventuella ändringar eller nya föreskrifter och allmänna råd på området hittar du hos dem.  

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Tillämpningsområde

Föreskrifterna är tillämpliga på de fiskvatten som förtecknas i bilagan vilken ingår i dokumentet. Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten enligt definitioner i förordningen. Bokstavs- och sifferkoder anger i vilket eller vilka län det aktuella vattnet finns, avrinningsområde samt typ av fiskvatten.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2002:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

‎4‎/‎24‎/‎2002Ladda ner (29,13 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik