NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om eftersök av vilt som varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon eller ett spårbundet fordon. 

Bemyndigande

Konsoliderad version

Det finns en konsoliderad version av denna föreskrift, se listan nedan. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. Den tryckta versionen innehåller också alla fotnoter samt uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2002:18 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt

‎7‎/‎31‎/‎2023Ladda ner (795,17 KB)
NFS 2023:7 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎7‎/‎31‎/‎2023Ladda ner (593,80 KB)
NFS 2022:7 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎1‎/‎15‎/‎2023Ladda ner (601,90 KB)
NFS 2021:5 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎9‎/‎30‎/‎2021Ladda ner (594,83 KB)
NFS 2019:6 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎11‎/‎30‎/‎2019Ladda ner (599,19 KB)
NFS 2018:2 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎7‎/‎31‎/‎2018Ladda ner (483,65 KB)
NFS 2013:14 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎2‎/‎14‎/‎2014Ladda ner (151,99 KB)
NFS 2012:8 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎12‎/‎14‎/‎2012Ladda ner (212,13 KB)
NFS 2010:9 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎8‎/‎5‎/‎2010Ladda ner (136,35 KB)
NFS 2002:22 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

‎10‎/‎27‎/‎2002Ladda ner (18,84 KB)
NFS 2002:18 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt

‎7‎/‎28‎/‎2002Ladda ner (73,94 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik