NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter är tillämpliga på träskyddsbehandling genom tryck eller vakuumimpregnering. Föreskrifterna reglerar bland annat skyddsåtgärder och försiktighetsmått, impregnering med kreosot, impregnering med lösningsmedelsbaserade medel och tillsyn och ansvar.

Övergångsbestämmelser

För verksamhet enligt denna författning som påbörjats före den 1 april 2001 ska föreskrifterna tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2001:6 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

‎2‎/‎1‎/‎2006Ladda ner (115,38 KB)
NFS 2005:16 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

‎1‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (92,77 KB)
NFS 2001:12 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

‎7‎/‎11‎/‎2001Ladda ner (20,63 KB)
NFS 2001:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

‎3‎/‎31‎/‎2001Ladda ner (317,56 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik