NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Söderåsens nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna resp förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2001:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om Söderåsens nationalpark

‎6‎/‎7‎/‎2001Ladda ner (9,89 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik