NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om varmförzinkning

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Allmänna råden beskriver vilka åtgärder som behöver vidtagas för att minimera miljöproblemen med varmförzinkning. Råden gäller både vid nyinstallationer och för befintliga anläggningar.

De är en vägledning för företag vid utformning av varmförzinkningsanläggningar samt för tillstånds- och tillsynsmyndigheter i deras arbete.

TitelGäller frånFulltext
AR 97:4 - Allmänna råd

Varmförzinkning

‎6‎/‎30‎/‎1997Ladda ner (502,24 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik