NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om markavvattning

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Dessa allmänna råd är avsedda att vara till ledning för länsstyrelserna, skogsvårdsstyrelserna och förrättningsmännen i handläggningen av markavvattningsärenden. De kan också tjäna som information till markägare och andra berörda företag, myndigheter och organisationer.

Dessa allmänna råd är ersatta av handboken Markavvattning och rensning (2009), men ännu inte upphävda. De kan läsas som underlag för ökad förståelse för nuvarande lagstiftning och vissa begrepp.

TitelGäller frånFulltext
AR 96:3 - Allmänna råd

Markavvattning – tillämpning av naturvårdslagen bestämmelser enligt 18 c och 18 d §§

‎4‎/‎30‎/‎1996Ladda ner (299,54 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik