NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Tillämpningsområde

Syftet med dessa föreskrifter är att reglera användningen av avloppsslam inom jordbruket på ett sådant sätt att skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor hindras, samtidigt som en riktig användning av avloppsslam uppmuntras. 

Bestämmelser om saluhållande och överlåtelse av avloppsslam för jordbruksändamål finns i förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m. 

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas i den mån annat är föreskrivet i beslut som meddelats med stöd av epizootilagen (1980:369) eller lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser finns.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
SNFS 1994:2 - Konsolidering

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

‎4‎/‎2‎/‎2001Ladda ner (79,69 KB)
NFS 2001:5 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

‎4‎/‎1‎/‎2001Ladda ner (26,28 KB)
SNFS 1998:4 - Ändring

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

‎8‎/‎10‎/‎1998Ladda ner (79,11 KB)
SNFS 1994:2 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

‎8‎/‎1‎/‎1994Ladda ner (651,29 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik