NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Ängsö nationalpark

  • (Upphävd: 2014-12-31)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna respektive förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2014
SNFS 1990:2 - Omtryck

Kungörelse om ändring i kungörelse om föreskrifter för Ängsö nationalpark

‎2‎/‎12‎/‎1990Ladda ner (291,04 KB)
SNFS 1987:17 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om Ängsö nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎1987Ladda ner (210,63 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik