NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Garphyttans nationalpark

  • (Upphävd: 2014-12-31)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2014
SNFS 1987:16 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om Garphyttans nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎1987Ladda ner (27,56 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik