Vätgas är en viktig pusselbit i den gröna omställningen

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Investeringar i förnybar vätgas är viktiga för en klimatomställning. Att ersätta fossila bränslen med vätgas inom industrin och transportsektorn ger både bättre luftkvalitet och minskade klimatutsläpp. Det finns därmed stor potential i åtgärder som producerar eller nyttjar förnybar vätgas, och möjligheter till att få stöd från Klimatklivet.


vatgas-sdlYZeFHrS9XhM-nh-science-photo-library.jpg

Vilka kan ansöka?

Både den som producerar förnybar vätgas, och den som använder vätgas för transport eller inom industrin kan söka medel för att genomföra investeringen. Stödet kan exempelvis gå till:

  • Investeringar för att köpa in ett vätgasdrivet fordon eller fartyg. 
  • Investeringar i elektrolysörer för produktion av förnybar vätgas. 
  • Investeringar som möjliggör en övergång till biobaserad produktion av stål, bränsle, gödsel och kemikalier.
  • Investeringar för lagerhållning eller transport av vätgas.

Aktörer som kan få stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner eller andra organisationer.

Hur du söker stöd för vätgastankstationer

På stålföretaget Ovako i Hofors har man tagit ett stort steg för att ställa om genom en ny anläggning där man framställer vätgas för fossilfri värmning av stål. Nu vill man som nästa steg bygga en likadan anläggning i Smedjebacken med stöd från Klimatklivet.

Grön vätgas för fossilfri värmning av stål

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd för grön omställning? Här hittar du samlad information om Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet
Klimatklivets logotyp
Logotyp, EU