Björn, populationsutveckling i Sverige

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visade att det fanns cirka 2 900 björnar i Sverige.

   Björnstammen i Sverige är stabil

   Den förra nationella populationsberäkningen gjordes 2013 och då fanns det ungefär lika många björnar. Även på länsnivå var antalet björnar i stort sett oförändrat. Beräkningen baseras på dels spillningsinventeringar som genomförs i respektive län, dels trender i de björnobservationer som jägarna samlat in genom den så kallade björnobsen samt provtagna döda björnar under inventeringsperioden.

   Nästa populationsberäkning av björnstammen i Sverige görs 2023.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket