Årligt virkesförråd i skogen

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎augusti‎ ‎2023

Virkesförrådet har ökat stadigt sen 1920-talet.

   Virkesförrådet i den svenska skogen, vilket är mängden levande träd, har ökat stadigt sedan 1920-talet. Detta är mycket tack vare förbättrad skogsskötsel som gjort att skogen växer bättre och tätare, liksom växtförädling som förbättrat plantmaterialet. Diagrammet visar även utvecklingen för virkesförrådet exklusive och inklusive skyddade områden (ex. naturreservat, frivilliga avsättningar, nationalparker).

   God skogsskötsel, Skogsstyrelsens webbplats

   Virkesförrådet är ett resultat av den sammantagna tillväxten i skogen och avgången (avverkningen och naturlig nedbrytning).

   Tillväxt och avverkningar i skogen 

   Skogen: En ovärderlig resurs för klimatet

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Myllrande våtmarker
   • Levande skogar

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Sveriges lantbruksuniversitet

   Relaterade sidor