Koppar, utsläpp till luft

Tidigare var metallsmältverken en stor källa till kopparutsläpp (Cu) till luft i Sverige. Idag är inrikes transporter, särskilt partiklar från däck och bromsar, den största källan till kopparutsläpp till luft.

   Idag är kopparutsläppen cirka 38 ton. Utsläppen har minskat med cirka 42 procent sedan 1990. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen med cirka en procent. En stor mängd av dessa utsläpp kommer från bilarnas bromsbeläggningar då de är belagda med koppar, som sprids till miljön varje gång man bromsar.

   Vägtrafiken är den största källan till Cu

   Vägtrafiken är i dag den största källan till utsläpp av koppar till luft. Den stod för 84 procent år 2021, vilket motsvarade 32 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 18 procent. Mellan 2020 och 2021 ökade utsläppen med cirka 2 procent. Utsläppen kommer främst från bromsbeläggningar på bilar. Kopparpartiklar frigörs från bromsbeläggen varje gång inbromsning sker och på så vis sprids Cu till miljön. Bromsbeläggen i bilar bestod tidigare huvudsakligen av asbest. Sedan 1988 är användning av asbest i nya bromsbelägg förbjuden.

   Stor minskning av utsläpp från industrin

   Industrisektorn, särskilt metallsmältverken, var tidigare en stor källa till utsläpp av koppar till luften i Sverige. Med hjälp av förbättrad reningsutrustning har dessa utsläpp minskat med drygt 92 procent sedan 1990. Under 2021 minskade utsläppen med nästan 2 procent jämfört med 2020 främst järn- och stålindustri och övrig metallindustri.

   Övriga små källor till Cu-utsläpp till luft i Sverige är arbetsmaskiner, el- och fjärrvärmeproduktion samt egen uppvärmning av bostäder och lokaler.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer