Bens(a)pyren, utsläpp till luft från småskalig vedeldning

Småskalig vedeldning står för nära 90 procent av de svenska utsläppen av bens(a)pyren.

   Småskalig vedeldning i bostäder är den största källan

   Bens(a)pyren, B(a)P, är ett ämne som ingår i gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser.

   Bens(a)pyren är mycket giftigt. Det är klassat som ett cancerframkallande ämne av Världshälsoorganisationen, WHO, och är ett ämne som kan orsaka skador på människors arvsmassa.

   Utsläpp från småskalig vedeldning för egen uppvärmning står för stor andel av de samlade emissionerna av B(a)P. De totala utsläppen av B(a)P i Sverige var 2,1 ton år 2021, varav 87 procent kom från småskalig vedeldning. Resten av utsläppen kom främst från industrin och el- och fjärrvärmeproduktion.

   De nationella utsläppen har minskat med 68 procent sedan 1990. Den största minskningen har skett inom industrin där utsläppen minskat med 94 procent. Detta till följd av att striktare regler införts för industriutsläpp och av en processförändring inom aluminiumindustrin som var på plats 2009, vilken gjorde att utsläppen av B(a)P från aluminiumproduktion i princip upphörde.

   Vedeldning i panna eller kamin i bostäder är den största källan

   90 procent av utsläppen av B(a)P från egen uppvärmning kommer från vedeldning i bostäder. Det motsvarade 1,6 ton år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 63 procent. Det beror på att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och värmepumpar, men även på en långsam övergång till mer modern eldningsutrustning. En konventionell vedpanna eller kamin har cirka tio gånger högre utsläpp av B(a)P jämfört med en modern.

   Utsläppen av B(a)P från uppvärmning med ved inom jordbruk- och skogsbrukslokaler utgör cirka 8 procent av de totala utsläppen inom sektorn ”egen uppvärmning”, motsvarande 0,2 ton.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.

   Läs mer