Koppar, utsläpp till luft

Tidigare var metallsmältverken den enskilt största källan till kopparutsläpp till luft. Idag är inrikes transporter, särskilt partiklar från däck och bromsar, den största källan till kopparutsläpp till luft i Sverige.

  • Idag är kopparutsläppen cirka 40 ton. Utsläppen har minskat med cirka 38 procent sedan 1990. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med cirka 2 procent. En stor mängd av dessa utsläpp kommer från bilarnas bromsbeläggningar då de är belagda med koppar, som sprids till miljön varje gång man bromsar.

   Vägtrafiken är den största källan till koppar

   Vägtrafiken är i dag den största källan till utsläpp av koppar, Cu, till luft. Den stod för 83 procent år 2019, vilket motsvarade 33 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med drygt 15 procent. Utsläppen kommer främst från bromsbeläggningar på bilar. Kopparpartiklar frigörs från bromsbeläggen varje gång inbromsning sker och på så vis sprids Cu till miljön. Bromsbeläggen i bilar bestod tidigare huvudsakligen av asbest. Sedan 1988 är användning av asbest i nya bromsbelägg förbjuden.

   Stor minskning av utsläpp från industrin

   Industrisektorn, särskilt metallsmältverken, var tidigare en stor källa till utsläpp av Cu till luften i Sverige. Med hjälp av förbättrad reningsutrustning har dessa utsläpp minskat från sektorn med nästan 90 procent sedan 1990. Under 2019 minskade utsläppen med 6 procent jämfört med 2018 främst från processutsläpp  inom övrig metallindustri.

   Övriga små källor till Cu-utsläpp till luft i Sverige är arbetsmaskiner, el- och fjärrvärmeproduktion samt egen uppvärmning av bostäder och lokaler.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.