Bly, utsläpp till luft

Utsläppen av bly till luft i Sverige har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Idag är utsläppen förhållandevis små.

  • Kraftig minskning sedan 1990

   Utsläppen av bly, Pb, till luft i Sverige var mycket stora på 1980-talet och tidigare, främst på grund av blyinnehållet i fordonsbränsle. Utsläppen från transportsektorn minskade dock kraftigt när blyfri bensin introducerades i mitten av 1980-talet. I dag är utsläppen av Pb till luften förhållandevis små, nästan nio ton per år.

   Kraftiga minskningar av utsläpp från transporter

   Sedan början av 1990-talet, då utsläppen var cirka 374 ton, har utsläppen av Pb till luft minskat med drygt 99 procent. Minskningen kommer främst från inrikes transporter genom övergång till blyfri bensin. Där har utsläppen minskat med drygt 99 procent sedan 1990. Idag står inrikes transporter för cirka sju procent av de totala utsläppen motsvarade knappt ett ton, varav hälften kom från slitagematerial från däck och bromsar och resten från inrikes flygbensin.

   Utsläpp från industri och förbränning har också minskat

   Idag sker ungefär hälften av blyutsläppen, knappt fem ton, inom industrin särskilt från processutsläpp samt från förbränning. Sedan 1990 har sektorns utsläpp minskat med 94 procent. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning hos metallsmältverk och järn- och stålverk.

   Drygt en fjärdedel av utsläppen sker i dag inom el- och fjärrvärmeproduktion. Utsläppen kommer främst från förbränning av fast biobränsle samt avfall. Sedan 1990 har utsläppen från sektorn minskat med 22 procent på grund av minskad användning av fossila bränslen.

   Egen uppvärmning av bostäder och lokaler stod för åtta cirka procent av utsläppen år 2019. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 40 procent på grund av att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.