Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Informationsmaterial

Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter

Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.

Youtube video

Broschyr om rapportering av farligt avfall

Här kan du ladda ned en informationsbroschyr om hur du rapporterar farligt avfall.

Exempel på verksamheters rapportering

Varje berättelse består av två bilder. Den första är en kort berättelse som beskriver processen från det att avfallsproducenten samlar ihop och antecknar sitt farliga avfall tills att rapporteringen också är gjord. Berättelserna är ett komplement till Frågor och svar samt broschyren ”Så rapporterar du farligt avfall”.

Information till mindre verksamheter

En kortfattad information om det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Informationen kan gärna spridas till verksamheter där farligt avfall uppstår. Använd det gärna som underlag tillsammans med övrig information till exempel på kommunens webbplats. Finns både på svenska och engelska.

Kort om avfallsregistret för verksamheter med farligt avfall (docx 30 kB)

New way of reporting hazardous waste (docx 31 kB)