Bidrag för att anlägga, återväta eller restaurera våtmarker

För att anlägga nya, restaurera eller återskapa våtmarker finns olika bidrag, stöd och ersättningar. Vilka stöd som går att söka beror på vem som söker, var våtmarken ligger och vilka resultat som insatsen ska ge.

Det finns stöd och ersättningar att söka från flera myndigheter, fonder och stiftelser. För 2023 är Naturvårdsverkets anslag 300 miljoner kronor för olika våtmarksinsatser. Majoriteten av dessa medel fördelas vidare till Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. 

Markägare

Markägare ersätts för att återväta torvmark

Skogsägare kan få ersättning för att återväta utdikad torvmark. Framför allt i södra och mellersta Sverige. Skogsstyrelsen sköter allt praktiskt.

Anmäl intresse
Tallskog och träsk.
Lona

Stöd till lokala våtmarksprojekt (Lona)

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för våtmarksprojekt genom Lona – lokal naturvårdssatsning. Ansök via din länsstyrelse.

Sök bidrag
Youtube video

Bidrag sorterade efter målgrupp

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård

Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie och tillgänglighetsanpassning.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker mot övergödning och förbättrad vattenkvalitet.

Mer om Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om bidrag till kulturmiljövård 

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Interregprogrammet

Bidraget är till för att främja samarbete över nationsgränserna, lära av varandra, forskning och kunskapsunderlag.

Mer om Interregprogrammet 

Landsbygdsprogrammet

Bidraget är till för att anlägga eller restaurera våtmarker samt skötsel av våtmarker.

Mer om Landsbygdsprogrammet 

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Bidraget är till för att dämma eller täppa diken, lägga tillbaka sten i rinnande vatten och anlägga grunda våtmarker.

Mer om Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om Våtmarksfonden 

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård 

Åtgärdsprogram för hotade arter

Bidraget är till för att skapa nya och återskapa livsmiljöer, populationsstärkande åtgärder, utbildningar samt inventeringar för utpekade hotade arter.

Stöd för återvätning av torvmark

Bidraget är till för att återställa dränerad torvmark för att minska klimatgasutsläpp.

Mer om stöd för återvätning av torvmark

Lokala naturvårdssatsningen, LONA 

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie samt tillgänglighetsanpassning.

Privata markägare kan initiera projektet, målgruppen är kommuner.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA 

Landsbygdsprogrammet

Bidraget är till för att anlägga eller restaurera våtmarker samt skötsel av våtmarker.

Mer om Landsbygdsprogrammet 

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Bidraget är till för att dämma eller täppa diken, lägga tillbaka sten i rinnande vatten och anlägga grunda våtmarker.

Mer om Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om Våtmarksfonden 

Baltic sea conservation foundation

Bidraget är till för restaurering, kunskapsunderlag, samverkan och kommunikation i områden med koppling till Östersjön.

Mer om Baltic sea conservation foundation

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker mot övergödning och förbättrad vattenkvalitet.

Mer om Lokala vattenvårdssatsningen, LOVA

Våtmarksfonden

Bidraget är till för att restaurera eller anlägga våtmarker för fågel och vilt.

Mer om våtmarksfonden

Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Bidraget är till för restaurering, anläggning, skötsel, underhåll, juridiska processer, förstudie och tillgänglighetsanpassning. Ideella organisationer kan initiera projektet, målgruppen är kommuner.

Mer om Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Bidraget är till för att skapa nya och återskapa livsmiljöer, populationsstärkande åtgärder, utbildningar samt inventeringar för utpekade hotade arter.

Baltic sea conservation foundation

Bidraget är till för restaurering, kunskapsunderlag, samverkan och kommunikation.

Mer om Baltic sea conservation foundation 

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget är till för att genomföra restaurering och återställning inom Natura 2000, informationsinsatser, utveckling av nya metoder samt kapacitetuppbyggande insatser.

Mer om EU:s miljöprogram LIFE

Bidrag till kulturmiljövård

Bidraget är till för att främja kulturmiljövårdande insatser, vård av miljöer och landskap, tillgänglighet, kunskapsunderlag och arkeologisk undersökning.

Mer om Bidrag till kulturmiljövård 

Åtgärder för värdefull natur

Bidraget är till för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmark, naturum, friluftslivsarbete och leder.

Målgrupperna är bland andra Stiftelserna Laponiatjuottjudus och Tyresta.

Naturskyddsföreningens miljöfond

Bidraget är till för kunskapsuppbyggnad, restaurering, förvaltning och skötsel, information och folkbildning.

Målgrupp: Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund

Mer om Naturskyddsföreningens miljöfond 

Hjälp oss att bli bättre!

Är innehållet om våtmarker relevant för dig? Hjälp oss att förbättra vårt webbinnehåll genom att svara anonymt på några korta frågor.

Till webbenkät