Bidrag

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och söker finansiering? LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

Vem får söka?

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Vad kan jag söka för?

Miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.

Ansökningsperiod

Årets ansökningsomgång öppnade den 17 maj.

Life är en EU:fond som medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet. Det handlar om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi men också om skydd och förbättring av miljö, hälsa och av biologisk mångfald. 

Det är EU kommissionen som bedömmer och beslutar om Life-bidrag. Naturvårdsverkets roll är att vägleda potentiella sökande. Vi kan bedöma om en projektidé passar inom LIFE samt ge tips och råd. För frågor specifikt kopplade till delprogrammet för Övergång till ren energi är det Energimyndigheten som är kontaktmyndighet. 

LIFE faktablad 2021-2027 (pdf 3 MB)

Aktuellt

Den 17 maj öppnade årets ansökningsomgång och då publicerades de prioriteringar som gäller för 2022. 

Den 9 juni höll Naturvårdsverket ett webbinarium om Life och möjligheterna att söka bidrag 2022.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer inom EU kan söka bidrag ur Life-programmet.

Vad kan jag söka för?

Ämnesområden:

  • Natur och biologisk mångfald
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
  • Klimatbegränsning och klimatanpassning
  • Övergång till ren energi.

Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt (så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara relevanta för andra aktörer i EU. 

Projekttid: 2–5 år, men även längre.

Projektbudget: 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större. Den vanligaste nivån på medfinansiering från Life är 60% (man måste alltså hitta annan finansiering för resten). Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

Få återkoppling på projektidé

Om du har en idé som gäller Cirkulär ekonomi och livskvalitet eller Klimatbegränsning och klimatanpassning så kan Naturvårdsverket hjälpa till att bedöma om den kan passa för LIFE eller ej. Vi kan också komma med tips och råd. Fyll gärna i det här dokumentet enligt anvisningarna i filen:

Beskrivning av projektidé för LIFE-programmet (docx 44 kB)

Vi återkommer så snart vi kan med en bedömning och konkret feedback.

Så ansöker du

Man ansöker en gång om året via EUs ansökningsportal. Länkar till EU:s sidor om Life samt till ansökningsportalen finns längre ner på sidan. Oftast öppnar ansökningsomgången under våren och stänger efter sommaren. Precis som 2021 är det bara de strategiska projekten som kommer att få lämna in en så kallad concept note för bedömning innan man lämnar in en full ansökan. Se vilka datum som gäller för ansökningar under 2022.

Typ av projekt Utlysningen öppnas Datum för concept note Datum för full ansökan
Natur och biologisk mångfald 17 maj   4 oktober
Cirkulär ekonomi och livskvalitet 17 maj   4 oktober
Klimatbegränsning och klimatanpassning 17 maj   4 oktober
Övergång till ren energi 17 maj   19 november
Strategiska projekt (SIP och SNAP) 17 maj 8 september 7 mars

När ansökningsomgången öppnar publiceras också årets prioriteringar för varje delprogram. Det är viktigt att noga läsa igenom och hitta förankring i de årliga utlysningstexterna och utifrån dem utforma/beskriva sin projektidé. Detta är extra viktigt under delprogrammet för Övergång till ren energi.

Ansökningsprocessen är omfattande. Det kan ta ett par månader att färdigställa en ansökan och det är inte ovanligt att man tar hjälp av en konsult. Ansökan bör skrivas på engelska.

För naturprojekt finns möjlighet att få finansiellt stöd för att skriva ansökan och medfinansiering i projekt, se länk längre ner på sidan.

Kontakt

Cirkulär ekonomi och klimat: Emma Bergman
LIFESweden@naturvardsverket.se

Natur och Biologisk mångfald: Anna Lindhagen
anna.lindhagen@naturvardsverket.se

Övergång till ren energi: Åke Axenbom
ake.axenbom@energimyndigheten.se