Hitta till naturum

I Sverige finns 32 naturum från norr till söder. Här hittar du mer information om varje naturum.

Karta över naturumen

Sverigekarta över naturumen

Alla naturum listade

Naturum Abisko ligger i Abisko nationalpark, i anslutning till STF:s Turiststation, nära tågstationen och E10. Härifrån är det lätt att komma ut i naturen. Naturum Abisko har en utställning som visar fjällens geologi, ekologi och kulturhistoria. Du kan också vara med på olika guidade turer och föreläsningar.

Telefon: 010-225 55 44
E-post: naturum.abisko@lansstyrelsen.se

Naturum Blekinge ligger i kulturreservatet Ronneby Brunnspark och är inrymt i en stor brunnsvilla från 1800-talet. I naturum får du veta mer om Brunnsparken och om Blekinges natur, miljö och kulturlandskap. Naturum Blekinge är anpassat för personer med funktionsnedsättning. 

Telefon: 0457-168 15
E-post: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se

Naturum Dalarna ligger 14 kilometer nordväst om Leksand och har en storslagen utsikt över Siljansnäs naturreservat. En 1,3 kilometer lång naturstig börjar och slutar vid naturum. Naturstigen är omväxlande, väl skyltad och har flera vackra utsiktspunkter. Naturum Dalarna är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 010-225 03 29 
E-post: naturum.dalarna@lansstyrelsen.se

Naturum Fjärås Bräcka ligger i naturreservatet Fjärås Bräcka. Från Bräckans krön har du en fantastisk utsikt. Området är rikt på lämningar från forntiden. Här finns till exempel ett av landets förnämsta järnåldersgravfält.

Telefon: 0300-83 75 50
E-post: naturumfjarasbracka@kungsbacka.se

Naturum Fulufjället ligger insmuget mellan tallar vid en myr i fjällkanten i Fulufjällets nationalpark. Utställningen i naturum visar vägen till nationalparkens spännande natur och kultur. Personalen tipsar gärna om olika besöksmål i nationalparken. Naturum Fulufjället är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 010-225 03 49
E-post: naturum.fulufjallet@lansstyrelsen.se

Naturum Färnebofjärden ligger vid Dalälvens strand, i anslutning till Färnebofjärdens nationalpark. I naturum finns en utställning som berättar om Färnebofjärden och de miljöer man möter ute i nationalparken. Här finns en avdelning med möjlighet till fördjupning för dig som vill veta mer samt tips om aktiviteter och besöksmål i nationalparken.

Telefon: 010-225 15 16
E-post: farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Naturum Getterön ligger i Getteröns naturreservat i Varberg. Från naturum har du en fantastisk utsikt över naturreservatet och dess rika fågelliv. Naturum Getterön är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0340-875 10 
E-post: info@naturumgetteron.se

Naturum Gotland ligger vid Vamlingbo Prästgård, cirka nio mil söder om Visby. Här kan du lära känna Gotland närmare och ta dig vidare ut och upptäcka den spännande naturen. Naturum Gotland är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 010-223 96 90 
E-post: info@naturumgotland.se

I utkanten av de berömda tranmarkerna finns naturum Hornborgasjön. Här kan du lära mer om den fågelrika Hornborgasjön och dess invånare. Från naturum leder stigar och vandringsleder, som bland annat tar dig ut till fågeltornet på Fågeludden och olika gömslen i närheten.

Telefon: 010-224 50 10 
E-post: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Naturum Höga Kusten ligger vid Skulebergets fot, vid Skuleskogens nationalpark och mitt i världsarvet Höga Kusten. Här kan du lära dig mer om den stora landhöjningen som gör området så unikt. Du kan också lära känna Höga Kustens vandringsleder och sevärdheter. Naturum Höga Kusten är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0613-70 02 00
E-post: info@naturumhogakusten.se

Naturum Kosterhavet ligger vid Ekenäs brygga på Sydkoster. Här kan du se en utställning som visar den biologiska mångfalden som finns både över och under vattenytan. Det finns även fina vandringsleder på Nord- och Sydkoster, Saltö och Kockholmen och snorkelleder i Rörvik på Sydkoster och på Saltö.

Telefon: 010-224 54 00
E-post: naturum.kosterhavet@lansstyrelsen.se

Naturum Kullaberg ligger i Kullabergs naturreservat. Här finns en utställning som visar Kullabergs naturreservat från himmel till hav. Kullabergs dramatiska natur och ovanliga flora och fauna lockar till botaniska vandringar, fågelskådning, dykning och klättring. Hela berget är ett öppet strövområde och det finns ett flertal strövstigar att ta sig fram på.

Telefon: 042-37 70 56
E-post: naturum.kullaberg@lansstyrelsen.se

Naturum Laponia är porten ut till fyra nationalparker, två naturreservat och nio samebyar. Kom hit för att lära dig om vad Laponia är och varför det här området är ett världsarv. På naturum får du lära mer om fjällen, skogarna och den samiska kulturen. Naturum Laponia ligger på udden Viedásnjárgga i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

Telefon: 0973-220 20
E-post: naturum@laponia.nu

Naturum, Nationalparkernas Hus ligger i Tyresta nationalpark, cirka 2 mil söder om Stockholm. I Tyresta by ligger Nationalparkernas hus, ett miljöanpassat naturum som tar dig genom Sveriges nationalparker i en inspirerande utställning och med ett vackert bildspel. Här får du också veta mer om Tyresta nationalpark och den stora skogsbranden som bröt ut i nationalparken 1999.

Telefon: 08-745 33 94
E-post: info@tyresta.se

Naturum Ottenby ligger i naturreservatet Ottenby på Ölands södra udde. Ottenby är välkänt för de många fåglar som flyttar förbi vår och höst. Inne i naturum får du en spännande inblick i fåglarnas liv och deras flyttningar över jordklotet. Här kan du också lära dig om södra Ölands kulturhistoria.

Telefon: 0485-66 12 00
E-post: naturum@ottenby.se

Naturum Skrylle ligger vid naturreservatet Skrylle öster om Lund. Skrylleområdet omfattar norra delen av Romeleåsen och här finns allt från artfattiga barrskogar till Dalby Söderskogs frodiga lundar och ett mycket rikt djurliv. Naturum Skrylle har en utställning med berättelser om områdets natur och historia. Dessutom får du tips om natursköna utflyktsmål i kommunen.

Telefon: 0761-33 53 73
E-post: naturum@lund.se

Naturum Sommen ligger på ön Torpöns nordspets i sjön Sommen. Naturum finns i två båthusliknande byggnader som går ut över vattnet med bryggor runt om. Utställningen visar sjön Sommens natur och kultur, förr och nu. 

Telefon: 070-297 47 22
E-post: naturum.sommen@ydre.se

Naturum Stendörren ligger i naturreservatet Stendörren i Södermanland. Naturumet ligger vid gården Aspnäset vid stranden med vackra strandängar och med utsikt över havet. Här kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria genom utställningar och andra aktiviteter.

Telefon: 010-223 44 20
E-post: naturum.stendorren@lansstyrelsen.se

Naturum Stenshuvud ligger i Stenshuvuds nationalpark, på natursköna Österlen. Njut av den vackra kusten, utsiktspunkter, skog, hedar och ett rikt växt- och djurliv. Utställningen i naturum visar nationalparkens olika landskapstyper. Här kan du lära mer om nationalparkens växter och djur och om nationalparkens kulturlämningar. Naturumet är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0414-708 82
E-post: naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se

Naturum Store Mosse ligger i Store Mosse nationalpark och är en källa för inspiration och en mötesplats för alla naturnyfikna. I utställningen presenteras Store Mosses utveckling sedan istiden. Dessutom hittar du Granfjällsbjörnen, tubkikare, mikroskop, luppar, videoholkar, björnide, referensbibliotek, läshörna och brasa. Naturum Store Mosse är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 010-223 61 30
E-post: storemosse@lansstyrelsen.se

Naturum Söderåsen ligger i Söderåsens nationalpark. Här finns omväxlande natur med lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter, strömmande vattendrag och vida utsikter. I naturum finns en spännande utställning om naturen i nationalparken. Här möter du områdets fascinerande geologi, dess rika växt- och djurliv och kulturhistoria. Allt som finns i naturumbyggnaden är tillgängligt för dig som är rörelsehindrad. Flera stigar i nationalparken är också anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 010-224 11 50
E-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Naturum Trollskogen är ett av Sveriges äldsta naturum men sedan 2019 inflyttat i en ny byggnad. Här finns utställningar, guidningar och aktiviteter för hela familjen. Naturum Trollskogen ligger på den nordostligaste delen av Öland, vid porten till naturreservatet Trollskogen.

Telefon: 010-223 85 70
E-post: naturum.trollskogen@lansstyrelsen.se

Den välkända Fågelsjön Tåkern ligger mitt på den bördiga Östgötaslätten. Här rastar uppemot 70 000 änder, gäss och svanar. Naturum Tåkern har förutom den spännande utställningen om sjön Tåkern och dess rika fågelliv också ett stort utbud av aktiviteter. Håva småkryp, möt naturums guider i fågeltornet, gå prinsessan Estelles sagostig, vandra på spången, naturvägledning för skolan. 

Telefon: 0144-53 51 55
E-post: naturum.takern@lansstyrelsen.se

Naturum Vattenriket är en spännande byggnad som står på pålar i Helge å, alldeles intill Kristianstad centrum. I naturums utställning får du ett smakprov på upplevelser i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, där miljöerna varierar från vass, vide och strandängar till hav, ädellövskog eller torra sandiga marker. Naturum Vattenriket är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 044-13 64 83, 0733-13 64 83
E-post: naturum@kristianstad.se

Naturum i Ammarnäs är en port mot Vindelfjällens naturreservat. Ammarnäs är en bra startpunkt för turer på Kungsleden mot Hemavan eller norrut mot Adolfström. I naturum kan du läsa, lyssna, känna dig fram till Vindelfjällens natur och kultur, sevärdheter och smultronställen. Naturum Vindelfjällen Ammarnäs är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0952-601 65, 070-368 01 65
E-post: naturum.ammarnas@lansstyrelsen.se

Naturum Vindelfjällen Hemavan ligger vid Vindelfjällens naturreservat, i direkt anslutning till Kungsledens västra ingång mot Europas största naturreservat. Här finns information om sevärdheter och du kan lära mer om det fantastiska fjällområdet. I anslutning till naturum hittar du även den Fjällbotaniska trädgården, som är öppen sommartid.

Telefon: 0954-380 23
E-post: naturum.hemavan@lansstyrelsen.se

I Vålåns dalgång hittar du naturum Vålådalen. Här får du inspiration och kunskap som du har glädje och nytta av, vare sig du tänker dig en kortare dagstur eller en flerdagarstur i området. I naturum kan du lära dig mer om fjäll, djur och natur, kultur och rennäring. Naturum ligger i naturreservatet Vålådalen.

Telefon: 010-2253226
Epost: ola.fransson@lansstyrelsen.se 

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset ligger med utsikt mot Vänerns fria horisont, ett stenkast från Läckö Slott. Här vid Vänerns strand finner du bryggan ut till Djurö nationalpark. I naturums utställning möter du djur och växter som bor på öarna och i Vänern samt information om den geologiska utveckingen i området. Naturum är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0510-77 05 45
E-post: Sofia Wennberg, Läckö Slott, sofia.wennberg@lidkoping.se

Naturum Värmland ligger i Mariebergsskogen, Karlstads stadspark mitt i Klarälvsdeltat. Huset har panoramafönster så att gammelskog och sjön kommer riktigt nära. Inpå knuten finns naturstig med betade strandängar. Vi har programverksamhet året om, många tillfälliga utställningar och en interaktiv basutställning. Naturum Värmland är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 054-540 27 60
E-post: naturumvarmland@karlstad.se

Naturum Västervik ligger naturskönt i samma byggnad som Västerviks Museum. Här finns också utsiktstornet Unos torn, en liten damm och lantrashöns. I naturum Västervik är Östersjön i centrum, här kan du se undervattensfilm, utställningar om havet och skärgården samt utforska havets mikroorganismer i ett våtlab. Naturum Västervik är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0490-211 77
E-post: naturum@vastervik.se

Naturum Ånge ligger i Borgsjö, strax öster om Ånge. Här finns spännande utställningar om Ånges natur och kulturhistoria, finnbebyggelse, svedjebruk och stationssamhället Ånge. Naturum Ånge har också varje år tolv gästutställningar. Lekplats och hundrastplats finns i närheten och turistbyrån ligger i samma lokal. Naturum Ånge är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Telefon: 0690-205 50
E-post:naturum@ange.se

Naturum Öresund ligger vid Ribersborgsstranden mitt i Malmö. I utställningen Öresund under ytan kan du torrskodd och med alla dina sinnen få en god uppfattning om Öresunds djur- och växtliv, historiska utveckling och bekanta dig med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. I akvarierna finns arterna som lever i Öresunds viktiga grundområden – ålgräsängarna och blåstångsbältena – som är havets viktiga barnkammare. Naturum Öresund är anpassat för personer med funktionsvariationer.

Telefon: 040-631 30 41
E-post: info@naturumoresund.se

50 år

Naturum fyller 50 år!

Sveriges natur är fantastisk. Flora, fauna och en artrikedom att vara stolta över, vårda och visa upp – och för 50 år sedan, år 1973, invigdes landets första naturum för att öka förståelsen för skyddad natur.

Läs mer om firandet