Att sprida kunskap om vilda pollinatörer

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎juni‎ ‎2024

Att sprida kunskap och inspiration är viktigt eftersom alla i samhället kan göra någon åtgärd som gynnar vilda pollinatörer. Här är ett axplock av de informationsprojekt kring vilda pollinatörer som pågår runt om i landet.

Projekt i skolan och förskolan

Blommor och bin i skolan

Huddinge kommun har i sitt projekt ”Blommor och bin i skolan” tagit fram ett material riktat till elever i årskurs 5. Förutom information om vilda pollinatörers behov ingår fröer med ängsväxter att så ut samt material och instruktioner för att bygga ett bihotell. Klasserna uppmuntras att skapa en mini-äng på skolgården och att sätta upp bihotell och skylta i närheten. 

Blommande förskolor 

I ett samarbete mellan fastighets- och gatukontoret och grundskoleförvaltningen i Malmö stad får förskolebarn så ut ängsblommor i närheten av sin förskola. För att få stor blomsterprakt redan första året blandas frön från ettåriga växter som vallmo och blåklint in och sås tillsammans med ängsblommefröna. 

Mer information på Malmö kommuns webbplats

En blomsteräng med ett staket runt och en informationsskylt
Foto: Shoshana Iten

Information till allmänheten

Varannan vild!

Utomhusutställningen ”Varannan vild!” visades på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg sommaren 2022. Utställningen lyfte fram att vilda inhemska växter är ett bra alternativ till förädlade trädgårdsväxter. Varannan vild! beskrev samtidigt hur de vilda växterna bidrar till biologisk mångfald och gynnar vilda pollinatörer. Utställningen producerades av Fredriksdal museer och trädgårdar i samarbete med trädgårdsförfattaren Christel Kvant.

Odlingslådor blommor och växter, i bakgrunden ett vitt hus
Foto: Jakob Sandberg, Fredriksdal museer och trädgårdar

Habos bästa trädgård för pollinatörer

Habo kommun skapade under 2021 en tävling för att synliggöra värdet av vilda pollinatörer, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Alla trädgårdsägare i kommunen kunde anmäla sig och tävla om att ha den bästa trädgården för vilda pollinatörer. En jury utsåg vinnarträdgården.

Våra vilda bin – små men livsviktiga

Utställningen ”Våra vilda bin- små men livsviktiga”, visades på naturum Trollskogen, Öland under sommaren 2022. Utställningen innehöll skulpturer och fotografier av vildbin blandat med fakta om vildbin. Barn från närliggande skolor bidrog också till utställningen med pollinatörer som de skapat i olika material. Besökarna fick dessutom tips på hur man kan hjälpa de vilda bina på olika sätt. Utställningen togs fram av länsstyrelsen i Kalmar län. 

Våra vilda bin - små med livsviktiga (Länsstyrelsens webbplats)

Vägg med information och bilder på vilda bin
Foto: Martina Cederqvist

Ängsskyltar i Malmö

Åtgärder som gynnar vilda pollinatörer bidrar ofta till att en plats blir mer variationsrik, färgglad och attraktiv. Men många gånger tar det lite tid och arbetet kan väcka frågor hos de som bor och vistas i området. Lite längre gräs eller kvarlämnad död ved kan se skräpiga ut och skapa missnöje. Med skyltar som informerar om syftet och hur åtgärden gynnar biologisk mångfald kan en del klagomål undvikas. Malmö stad sätter upp skyltar med budskapet ”här ska det skapas en äng” på alla platser i staden där gräsmattor får gå i blom. Skyltarna innehåller också information om att det kommer att ta tid innan resultatet syns och att det är viktigt att ha tålamod.

Mer information på Malmö kommuns webbplats

Skyltar i samband med inventering

För att kunna göra en undersökning av vilda växter i stadens vanligtvis kortklippta gräsmattor gjorde Linköpings kommun ett uppehåll med gräsklippningen under en period. Skyltar på plats var ett av sätten för att informera om varför gräsmattan inte såg ut som vanligt. Efter undersökningen kunde Linköpings kommun välja ut och skapa ängar på de områden som redan var rika på blommande växter. (Skylten illustrerar också hur så kallade ”ogräs”, som tistlar, kan vara en viktig resurs för vilda pollinatörer.)