Informera allmänheten

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Var med och informera allmänheten om invasiva främmande arter. Hjälp oss att sprida kunskap om arterna, problemet och vad man kan göra åt det.

Informationssatsningen

Sedan flera år driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett informationsarbete riktat till allmänheten.  Syftet är att öka kunskap och engagemang kring problemet med invasiva främmande växter och djur för att motivera privatpersoner att hjälpa till med att förebygga och hindra spridning av dem.

En rad olika organisationer (nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, intresse-, bransch- och miljöorganisationer med flera) som har bevarandet av biologisk mångfald på agendan hjälps åt att sprida information. 2019–2023 gjordes årliga informationsinsatser som vi myndigheter samordnade 2023 var vi 89 organisationer som var med och spred  kunskap om invasiva arter.

Använd vårt kommunikationsmaterial

Använd gärna budskap, bilder, illustrationer, filmer, inlägg för sociala media och annat som vi har tagit fram under åren. Använd materialet som det är eller anpassa till din målgrupp eller till lokala förhållanden.

En hel del material finns på våra webbplatser:

Invasiva främmande arter på land

Invasiva främmande arter i vatten (havochvatten.se)

Vill du komma åt allt material och kunna ladda ner tryck- och filmfiler så ska du be om tillgång till Naturvårdsverkets Sharepointyta för informationssatsningen. Kontakta kundtjanst@naturvardsverket.se

Undersökning av allmänhetens kunskap och engagemang

Vartannat år gör Naturvårdsverket en undersökning av allmänhetens kunskap, inställning och agerande kring invasiva främmande arter. Senaste underökningen gjordes våren 2024. 

Undersökning allmänheten om invasiva främmande arter 2024 (pdf)