Informera allmänheten

Var med i den årliga informationssatsningen riktad till allmänheten om invasiva främmande arter. Hjälp oss att sprida kunskap om problemet och vad man kan göra åt det.

Om informationssatsningen

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten driver och samordnar årligen en informationsinsats riktad till allmänheten. Syftet är att öka kunskap och engagemang kring problemet med invasiva främmande växter och djur för att motivera privatpersoner att hjälpa till med att förebygga och hindra spridning av dem. 

En rad olika organisationer (nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, intresse-, bransch- och miljöorganisationer med flera) som har bevarandet av biologisk mångfald på agendan hjälps åt att sprida information. År 2021 var 60 organisationer med och bidrog till att sprida kunskap om invasiva arter.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar fram budskap och kommunikationsmaterial. Varje organisation väljer sedan själva när, vad och hur mycket man sprider detta i sina egna kanaler. Informationsperioden är under maj-september.

Vad innebär det att vara med?

Ni som organisation åtar er bara att hjälpa till att sprida information om invasiva främmande arter i era kanaler till medlemmar, medborgare, besökare eller andra målgrupper som ni har hos allmänheten.

  • Ni väljer själva omfattning och tidpunkt. 
  • Ni använder det material vi tar fram som det är eller så kan ni göra anpassningar till era målgrupper eller lokala förhållanden. 
  • För att kunna följa upp resultatet vill vi att ni i oktober redovisar vad ni har gjort för aktiviteter, resultatet och hur ni tycker det hela fungerade. 
  • Vi har ett par informationsmöten inför nya säsongens insats och ett uppföljningsmöte på hösten för att dela resultat och erfarenheter.

Vill ni vara med i informationssatsningen? Kontakta Ellinor Lindblad, kommunikatör på Naturvårdsverket: ellinor.lindblad@naturvardsverket.se

Tema och innehåll 2022

I år kommer vi att fortsätta skapa intresse och engagemang för frågan med fokus på arter. Det ska vi göra genom att målgrupps- och situationsanpassa kommunikationen för att öka igenkänning och relevans:  Vad behöver jag veta om invasiva arter när jag är på sjön, vid havet, i trädgården, ute i naturen och så vidare. 

Vi vill också ge mer kunskap kring arterna; 

  • vilka arter bör jag hålla utkik efter? 
  • hur känner jag igen arterna?
  • vad ska jag göra med arten? 

Vi kommer bland annat att erbjuda innehåll för sociala medier, ett mediaupplägg med artikelunderlag, budskap och texter kopplat till målgrupp/situation och vad man ska göra med respektive art och så har vi illustrationer och affischer av invasiva arter.

Använd informationsmaterial från tidigare år

Använd gärna budskap, filmer och material från tidigare informationsinsatser:

Invasiva främmande arter på land

Invasiva främmande arter i vatten (HaV:s webbplats)

Det finns även informationsmaterial på Naturvårdsverkets Sharepointyta. Kontakta Ellinor Lindblad för en inbjudan: ellinor.lindblad@naturvardsverket.se

Undersökning av allmänhetens kunskap och engagemang

Vartannat år gör Naturvårdsverket en undersökning av allmänhetens kunskap, inställning och agerande kring invasiva främmande arter. Senaste underökningen gjordes våren 2022. 

Undersökning allmänheten om invasiva främmande arter 2022 (pdf, 1,3 MB)

Initiativtagare

Informationssamarbetet är resultatet av ett initiativ från medlemmarna i Internationella Naturvårdsunionens (IUCN:s) svenska kommitté, bland andra SLU Artdatabanken, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägarförbundet och WWF Världsnaturfonden.

Kontakt

Har du frågor eller är din organisation intresserad av att vara med i årets informationsinsats? Kontakta Ellinor Lindblad, kommunikatör på Naturvårdsverket: ellinor.lindblad@naturvardsverket.se