Bilder och illustrationer

Här finns bilder och illustrationer för användning i olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier eller annat.

Bilderna och illustrationerna är fria att att använda på webb, i sociala medier, i presentationer eller i tryckt informationsmaterial så som faktablad, broschyrer eller affischer.

Obs - Illustratörens namn måste alltid anges i anslutning till bilderna. Vem som är illustratör framgår i inledningen till de olika illustrationsserierna nedan.

Frilagda illustrationer av landväxter

Bildpaketet innehåller frilagda illustrationer av:

bisam (Ondatra zibethicus), blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) , gudaträd (Ailanthus altissima), gul skunkkalla (Lysichiton americanus), japansk träddödare (Celastrus orbiculatus) jättebalsamin (Impatiens glandulifera), jätteloka (Heracleum mantegazzianum), kanadensiskt gullris (Solidago canadensis), kaukasiskt fetblad (Phedimus spurius), kotula (Cotula coronopifolia), mårdhund (Nyctereutes procyonoides), mink (Neovison vison), mördarsnigel (Arion vulgaris), parksallat (Lactuca macrophylla), parkslide (Reynoutria japonica), rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans), sammetsgeting (Vespa velutina), siberiskt fetblad (Phedimus hybridus), sidenört (Asclepias syriaca), spärroxbär (Cotoneaster divaricatus), syrenslide (Rubrivena polystachya), svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus), tromsöloka (Heracleum persicum) och vresros (Rosa Rugosa).

Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform.

invasiva-illustrationer.jpg

Hantering av invasiva främmande arter

Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform

Sprid inte invasiva växter
ge-bort-blomma.jpg
Hantera exotiska djur
exotiska-husdjur.jpg
Kompostera rätt
Kompost.jpg
Hantera trädgårdsavfall korrekt
tradgardsavfall.jpg
Transportera trädgårdsavfall på rätt sätt
transportera.jpg