Husvagn och husbil i naturen

Granskad: ‎den ‎4‎ ‎oktober‎ ‎2023

Det är inte tillåtet att köra i terräng med husvagn och husbil. Väljer du att övernatta på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.

Att ställa upp husbil eller husvagn med dragfordon ingår inte heller allemansrätten. 

Det är inte heller tillåtet att köra i terräng med husvagn och husbil. Praktiskt taget all naturmark är terräng i lagens mening. Förutom "skog och mark" räknas även stränder, hagar, parkmark och gräsmattor som terräng. Förbudet finns i Terrängkörningslagen.

Lagen gäller även för markägaren själv. En markägare kan alltså inte ge någon annan tillstånd att köra ut i terrängen på den egna marken.

Det finns inga bestämmelser om hur länge du kan ställa upp ditt motorfordon i anslutning till väg som inte är terräng . När det gäller tält anses gränsen gå vid något enstaka dygn. En husvagn eller husbil uppfattas förmodligen som mer störande än ett tält.

Fråga också alltid markägaren om lov innan du ställer upp din husvagn eller husbil i närheten av bostadshus, även om det bara är för en natt.

Att övernatta på rastplatser

Väljer du att övernatta med din husvagn eller husbil på en rastplats kan du i regel stanna i högst 24 timmar. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen.

I kommunens lokala trafik- eller ordningsföreskrifter kan det finnas regler för övernattning och uppställning av husvagn eller husbil på rastplatser. Kontakta kommunen för mer information.

Enskild väg

Det är upp till den som äger en enskild väg att avgöra om trafik med motordrivna fordon ska vara tillåten. Ägaren har rätt att förbjuda motortrafik, eller visst slag av motordrivna fordon.

Du kan ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men förutsättningen är att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin verksamhet. Du får inte heller hindra eller utgöra någon fara för trafiken.

På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar. Om en markägare vill reglera parkering kan det ske genom lokala trafikföreskrifter.

En markägare kan förbjuda eller tillåta parkering enligt vissa villkor i "Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering”. Markägaren måste sätta upp skyltar med de villkor som gäller.

Information om enskild väg - vad gäller?

Information om enskilda vägar på Trafikverkets webbplats