Allemansrätten och friluftsliv

Allemansrätten innebär att vi har möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet får vara i naturen. Så länge vi gör allemansrätt. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Friluftslivet förändras

Motiven till att vara ute i naturen har förändrats. Tidigare var upplevelsen av naturen det viktigaste. I dag är det i stället aktiviteterna som är det centrala för många och naturen fungerar allt mer som en arena. 

Ökat tryck på naturen

Antalet personer i friluftslivet har ökat i takt med att befolkningen har vuxit och fått mer fritid. Eftersom de flesta bor i städer och tätorter leder detta till ett ökat tryck på den tätortsnära naturen. I de mer populära områdena kan slitaget på mark och växtlighet bli stort.

Nya krav på allemansrätten

Det nya friluftslivet ställer också andra krav på allemansrätten som har sin grund i en mer traditionell användning av naturen.

Det kan till exempel handla om markägande och allemansrätten. Hur mycket friluftsaktiviteter ska en markägare behöva acceptera på den privata marken? Det handlar om risk för slitage och skador på marken. Detta blir särskilt tydligt i tätortsnära natur och vid organiserade aktiviteter i större skala som blir en allt vanligare form av friluftsliv.

Men vanligtvis sliter friluftslivet inte ut de naturresurser som används. Friluftslivet kan ofta dela områden med andra former av markanvändning, som skogs- och jordbruk.

Viktigt värna om allemansrätten

Friluftslivet har behov av att tillräckligt med mark finns tillgänglig för allmänheten, även i framtiden. Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att värna om allemansrätten och att skapa förutsättningar för friluftsliv i form av tillgänglig natur, så att vi alla kan fortsätta att röra oss fritt i naturen.

Läs mer om Friluftsliv på den egna ämnessidan

Friluftslivsmål för allemansrätten

Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

Läs hela friluftslivsmålet "Allemansrätten"