Biotopskyddsområden

Här hittar du bland annat en handbok med vägledning om bildande, dispensprövning och förvaltning av biotopskyddsområden. Här finns också beskrivningar av 23 biotoptyper som kan omfattas av biotopskydd.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund