Fakta om björn

Den senaste populationsberäkningen visar att det finns cirka 2 900 björnar i Sverige.