Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan 1990. Att oljepannor fasats ut är det som bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Sektorns utsläpp fortsatte att minska 2019.

Sidan senast uppdaterad: 15 december 2020Sidansvarig: Frida Löfström