Fakta om kolväten i luft

Ämnen som består enbart av kol och väte kallas för kolväten. Bensen och bens(a)pyren är kolväten som har negativa hälsoeffekter hos människor och som regleras i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2020Sidansvarig: Siiri Latvala