E-tjänster för producentansvar

Här finns e-tjänster för företag som ska anmäla sig som producent eller rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Du kan även se tidigare rapporterade uppgifter, men bara om du är firmatecknare eller har fullmakt.

E-tjänster och tjänster

Här kan du som omfattas av producentansvar logga in i e-tjänster för att lämna uppgifter till Naturvårdsverket.

Vilken e-tjänst du ska använda beror på vilket producentansvar du omfattas av. 

Du som omfattas av producentansvar för fiskeredskap använder denna e-tjänst för att lämna uppgifter till Naturvårdsverket:

Till e-tjänsten för anmälan och årlig rapportering (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för tobak och filter använder denna e-tjänst för att lämna uppgifter till Naturvårdsverket:

Till e-tjänsten för anmälan och årlig rapportering (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för våtservetter använder denna e-tjänst för att lämna uppgifter till Naturvårdsverket:

Till e-tjänsten för anmälan (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för förpackningar använder denna e-tjänst för att anmäla och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket:

Till e-tjänsten för anmälan (producentansvar.naturvardsverket.se)

Här anmäler du ny producent eller ändrar uppgifter på en redan anmäld producent för elutrustning och batterier: 

Till e-tjänsten för anmälan av ny producent eller ändra uppgifter på anmäld producent

Här lämnar du uppgifter för årlig rapportering av batterier respektive elutrustning: 

Till e-tjänsten för årlig rapportering av batterier

Till e-tjänsten för årlig rapportering av elutrustning

Kommuner som ska redovisa städkostnader kan här lämna uppgifter till Naturvårdsverket:

Till e-tjänsten för att redovisa kommunens städkostnader (producentansvar.naturvardsverket.se)

Om e-tjänsterna

E-tjänster för producentansvar riktar sig till företag som omfattas av producentansvar.

I e-tjänsterna kan du:

 • anmäla ett företag som producent
 • ändra uppgifter på redan anmäld producent
 • ta ut bevis på anmäld producent
 • rapportera uppgifter
 • se tidigare rapporterade uppgifter

Så loggar du in

Observera att det skiljer sig en del mellan de gamla e-tjänsterna och den nya portalen.

För att kontrollera, ändra och uppdatera uppgifter som registrerats för ert företag loggar ni in med e-legitimation.  Vid inloggning ska du verifiera att du har fullmakt att agera biträde åt firmatecknare på det företag du loggar in för.  I den nya e-tjänsten behöver du bara bekräfta att du har fullmakt, om du inte är ansluten till ett företag sedan tidigare.

Flera personer från samma företag kan logga in i e-tjänsten så länge de intygar att de har en fullmakt från företagets firmatecknare. Det behövs inget godkännande från Naturvårdsverket för att en person ska få tillgång till att logga in i e-tjänsten. 

Som producent kan du logga in i e-tjänsten med någon av följande e-legitimationer, observera att det kan vara olika beroende på vilken e-tjänst du använder.

 • BankID
 • Mobilt bankID
 • Freja eID+
 • Foreign eID
 • BankID Norge

Anvisningar för e-tjänsten

För stöd kring till exempel anmälan och vilka uppgifter som ska rapporteras, se respektive vägledning:

  Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

  Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

  Mer om producentansvaret