E-tjänster för producentansvar och kommunens städkostnader

Här kan företag som omfattas av producentansvar och kommuner som ska rapportera städkostnader logga in i e-tjänster för att lämna uppgifter till Naturvårdsverket.

Företag som omfattas av producentansvar kan i e-tjänsten: 

 • anmäla ett företag som producent
 • rapportera uppgifter
 • ändra uppgifter (till exempel faktura- eller kontaktuppgifter) på redan anmäld producent
 • ta ut bevis på anmäld producent
 • se tidigare rapporterade uppgifter

Logga in i e-tjänsten

Vilken e-tjänst du ska använda beror på vilket producentansvar du omfattas av eller om du ska rapportera städkostnader för kommunen.

Kommuner som ska redovisa städkostnader kan här lämna uppgifter till Naturvårdsverket:

Logga in i e-tjänsten för att redovisa kommunens städkostnader (producentansvar.naturvardsverket.se)

Som kommun väljer du ”Kommuninloggning” när du har klickat på länken till e-tjänsten. Du behöver en mejladress med ”@kommun.se”, till exempel "@oskarshamn.se", för att kunna logga in. Har du som ska rapportera av någon anledning inte en sådan mejladress behöver någon med sådan adress inom verksamheten utföra rapporteringen.

Flera personer från samma kommun kan logga in i e-tjänsten. Rapporteringen ska dock göras vid ett och samma tillfälle av någon samlat från kommunen. 

Du som omfattas av producentansvar för bilar använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent eller ändra kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för batterier använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för elutrustning använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för fiskeredskap använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för förpackningar använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för vissa tobaksvaror och filter använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent, rapportera uppgifter till Naturvårdsverket eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Du som omfattas av producentansvar för våtservetter använder denna e-tjänst för att anmäla dig som producent eller ändra till exempel faktura- eller kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten för producentansvar (producentansvar.naturvardsverket.se)

Att logga in i e-tjänsten

Observera att det för producenter skiljer sig en del mellan de gamla e-tjänsterna och den nya portalen.

För att kontrollera, ändra och uppdatera uppgifter som registrerats för ert företag loggar ni in med e-legitimation. Vid inloggning ska du verifiera att du har fullmakt att agera biträde åt firmatecknare på det företag du loggar in för.  I den nya e-tjänsten behöver du bara bekräfta att du har fullmakt, om du inte är ansluten till ett företag sedan tidigare.

Flera personer från samma företag kan logga in i e-tjänsten så länge de intygar att de har en fullmakt från företagets firmatecknare. Det behövs inget godkännande från Naturvårdsverket för att en person ska få tillgång till att logga in i e-tjänsten. 

Som producent kan du logga in i e-tjänsten med någon av följande e-legitimationer, observera att det kan vara olika beroende på vilken e-tjänst du använder.

 • BankID
 • Mobilt bankID
 • Freja eID+
 • Foreign eID
 • BankID Norge

Anvisningar för e-tjänsten

För stöd kring till exempel anmälan och vilka uppgifter som ska rapporteras, se respektive vägledning:

  Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

  Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

  Mer om producentansvaret