Rovbase

Rovbase är öppen för allmänheten och i databasen finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.

Rovbase är ett viktigt verktyg i förvaltningen av björn, järv, lodjur, varg och kungsörn i Sverige och Norge. I databasen dokumenteras inventeringen av dessa arter, skador på tamdjur som de orsakar samt jakt och annan dödlighet. Rovbase är öppen för allmänheten.

Till Rovbase

Support

Support för svenska användare, support.rovbase@slu.se
SLU Viltskadecenter: telefon 0581-69 73 73

Generella frågor

Peter Jaxgård, Naturvårdsverket: peter.jaxgard@naturvardsverket.se