Listor över utsläpp och tilldelning

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎september‎ ‎2023

Listor över rapporterade utsläpp och tilldelade utsläppsrätter per år för de anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.

Genom att jämföra utsläppen från år till år för varje anläggning, bransch eller region kan utsläppens utveckling följas. I listorna visas också hur utsläppen förhåller sig till antalet tilldelade utsläppsrätter.

Listor med utsläpp och tilldelning 2005–2022

Varje år publicerar Naturvårdsverket en lista över samtliga anläggningars rapporterade utsläpp och tilldelade utsläppsrätter. Listorna är sorterbara efter anläggning, bransch, kommun och region.

Det finns totalt 27 verksamheter definierade i bilaga 2 till förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter, där de typer av verksamheter som ingår i handelssystemet anges. För att ge en mer överskådlig bild av hur utsläppen utvecklats används en mer aggregerad branschindelning i listorna, där de verksamheter som kan anses vara likartade har placerats i samma bransch.

Branschindelningen i listorna har ändrats två gånger – 2010 och 2016. Detta innebär att utsläppen i listorna inte är direkt jämförbara vad gäller bransch. Från och med 2016 års utsläpp används samma branschindelning som för de nationella utsläppen av växthusgaser. Detta gör det enklare för den intresserade att analysera Sveriges utsläpp som helhet.

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2022 (xlsx 314 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2021 (xlsx 311 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2020 (xlsx 304 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2019 (xlsx 304 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2018 (xlsx 93 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2017 (xlsx 78 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2016 (xlsx 64 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2015 (xlsx 101 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2014 (xlsx 101 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2013 (xlsx 66 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2012 (xlsx 70 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2011 (xls 178 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2010 (xls 181 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2009 (xls 176 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2008 (xls 120 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2007 (xls 264 kB)

Förteckning över utsläpp och tilldelning 2005 och 2006 (xls 249 kB)