Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

EU ETS Reporting Tool

Här hittar du information om EU-kommissionens IT-system EU ETS Reporting Tool.

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

  • Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser, med tillhörande övervakningsplan för utsläppen.
  • Anmälan om ändring av verksamhet eller övervakning av utsläpp.
  • Utsläppsrapporter och förbättringsrapporter 

Om du ska ansöka om tillstånd för en helt ny anläggning är första steget att ansöka om behörighet till ERT för den aktuella anläggningen. Använd e-tjänsten för ansökan om behörighet. Övervakningsplanen lämnas in via ERT när anläggningen har skapats samt behörigheten har tilldelats av Naturvårdsverket.

Om en verksamhet läggs ned så ska tillståndet återkallas av Naturvårdsverket. En anmälan om upphörande av verksamhet ska då göras. Denna lämnas in via ett formulär i som finns i e-tjänsten för ändringar av tilldelning.

Anmälan om upphörande av verksamhet

Anmälan om byte av verksamhetsutövare och några andra anmälningar behöver initieras via e-post. Vid behov fylls sedan en övervakningsplan i via ERT. Läs mer om hur du gör anmälningar via e-post här:

E-post

Om EU ETS Reporting Tool

EU ETS Reporting Tool är ett IT-system som EU-kommissionen håller på att ta fram. När det är fullt utbyggt kommer det omfatta de handlingar som rör tillstånd samt övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp som ingår i EU ETS.

Det nya systemet innehåller e-formulär istället för de Excel-formulär som tidigare använts. Detta möjliggör lagring och återanvändning av data, vilket bland annat gör att samma uppgift inte måste fyllas i flera gånger när en övervakningsplan redan finns i systemet. Det kommer också finnas automatiska kontroller i e-formulären som hjälper verksamhetsutövare att fylla i dem korrekt. Strukturen liknar i övrigt Excel-formuläret för övervakningsplaner.

EU ETS Reporting Tool

Ladda hem manualer till EU ETS Reporting Tool på EU-kommissionens webbplats

Observera att mindre justeringar fortfarande görs av systemet. Nya versioner av manualerna kan därmed komma att publiceras. Manualer finns i dagsläget endast tillgängliga på engelska.

Ansök om behörighet till EU ETS Reporting Tool

Alla verksamhetsutövare som ingår i EU ETS behöver ansöka om behörighet till EU ETS Reporting Tool.

Ansökan ska göras via Naturvårdsverkets e-tjänst. Du hittar denna här nedan.

Det måste finnas minst en användare per anläggning i systemet. Denna användare kan ges behörighetsgrad administratör, vilket bland annat innebär att personen själv kan lägga till fler användare för samma anläggning. Behörighetsgrad väljs av sökanden i ansökan. Det finns även en behörighetsgrad som heter åskådare, men observera att denna inte har tillräckliga befogenheter för att fullgöra alla skyldigheter i systemet.

Manual till e-tjänsten beskriver hur ansökan ska göras samt hur behörigheter hanteras i EU ETS Reporting Tool. Vänligen läs dessa för information om vad som krävs.

E-tjänst för ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool

Användarmanual: E-tjänsten för ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool (pdf 1 MB)

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter (pdf 195 kB)

Ladda hem appen EU Login

EU ETS Reporting Tool kräver EU Login för inloggning. Du kan läsa mer om EU Login på Energimyndighetens webbplats:

Läs mer om EU Login på Energimyndighetens webbplats

Ladda hem manual om hur man kommer igång med EU Login (engelska) (pdf)

När behöver övervakningsplaner lämnas in?

Det finns inget allmänt krav om att omedelbart lägga in en ny övervakningsplan 1 januari 2021. I vissa fall krävs det att en övervakningsplan anmäls i det nya systemet, i alla andra fall är det rekommendation från oss att gå över till det nya systemet så snart som möjligt.

Ändringar som ska anmälas i det nya systemet

Ändringar som krävs efter 1 januari 2021 ska anmälas i det nya systemet. Det kan vara följande:

  • Vissa verksamhetsutövare behöver uppdatera sin övervakningsplan enligt de ändringar i MRR som började gälla 1 januari 2021, se sidan om Övervakning av utsläpp för mer stöd.
  • Enligt EU-förordningen MRR ska övervakningsplanen hållas aktuell (se sidan om Övervakning av utsläpp). Om det uppstår behov att ändra i övervakningsplanen av andra skäl än ovanstående, exempelvis för att nya bränslen tillkommer eller till följd av ändrade övervakningsnivåer, så ska ändringen anmälas till Naturvårdsverket utan onödigt dröjsmål. Om övervakningsplanen inte redan är inlagd i EU ETS Reporting Tool, kommer den behöva överföras dit i samband med anmälan om ändring.

Övervakning av utsläpp

I andra fall rekommenderar vi er att lämna en övervakningsplan i det nya systemet

Det finns fördelar med att ha sin övervakningsplan i det nya systemet. Vi rekommenderar därför alla verksamhetsutövare att lägga in övervakningsplanen där även i de fall det inte finns något behov att i sak ändra i övervakningsplanen.

När en övervakningsplan lämnas in kommer Naturvårdsverket granska och på nytt besluta om övervakningsplanen.