Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

EU ETS Reporting Tool

Här hittar du information om EU-kommissionens IT-system EU ETS Reporting Tool (ERT).

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

  • Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser, med tillhörande övervakningsplan för utsläppen.
  • Anmälan om ändring av verksamhet eller övervakning av utsläpp.
  • Utsläppsrapporter.
  • Förbättringsrapporter.

Om du ska ansöka om tillstånd för en helt ny anläggning är första steget att ansöka om behörighet till ERT för den aktuella anläggningen. Använd e-tjänsten för ansökan om behörighet. Övervakningsplanen lämnas in via ERT när anläggningen har skapats samt behörigheten har tilldelats av Naturvårdsverket.

Om EU ETS Reporting Tool

ERT är ett IT-system som EU-kommissionen har tagit fram. Systemet innehåller e-formulär istället för de Excel-formulär som tidigare använts. Detta möjliggör lagring och återanvändning av data, vilket bland annat gör att samma uppgift inte måste fyllas i flera gånger när en övervakningsplan redan finns i systemet. Det finns också automatiska kontroller i e-formulären som hjälper verksamhetsutövare att fylla i dem korrekt. Strukturen liknar i övrigt de gamla Excel-mallarna.

EU ETS Reporting Tool

Vanliga frågor och svar om e-tjänster (pdf 309 kB)

Vägledning gällande utsläppsrapportering i ERT (pdf 257 kB)

Ladda hem manualer till ERT på EU-kommissionens webbplats

Observera att mindre justeringar av systemet fortfarande görs och att manualerna uppdateras regelbundet. EU-kommissionens manualer om ERT finns i dagsläget bara tillgängliga på engelska.

Ansök om behörighet till ERT

Alla verksamhetsutövare som ingår i EU ETS behöver ansöka om behörighet till ERT.

Ansökan ska göras av firmatecknare via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Det måste finnas minst en användare per anläggning i systemet. Denna användare kan ges behörighetsgrad administratör, vilket bland annat innebär att personen själv kan lägga till fler användare för samma anläggning. Behörighetsgrad väljs av sökanden i ansökan. Det finns även en behörighetsgrad som heter åskådare, men observera att denna inte har tillräckliga befogenheter för att fullgöra alla skyldigheter i systemet.

Manualen till e-tjänsten beskriver hur ansökan ska göras och hur behörigheter hanteras i ERT. Vänligen läs denna för information om vad som krävs.

E-tjänst för ansökan om behörighet till ERT

Användarmanual: E-tjänsten för ansökan om behörighet till ERT (pdf 1 MB)

Ladda hem appen EU Login

ERT kräver EU Login för inloggning. Du kan läsa mer om EU Login på Energimyndighetens webbplats:

Läs mer om EU Login på Energimyndighetens webbplats

Ladda hem manual om hur du kommer igång med EU Login (engelska) (pdf)

När behöver övervakningsplaner lämnas in?

Det finns fördelar med att ha sin övervakningsplan i det nya systemet. Vi rekommenderar därför att ni för in er övervakningsplan i ERT så snart som möjligt. I övriga fall så kan du läsa mer på denna sida:

Övervakning av utsläpp

När en övervakningsplan lämnas in kommer Naturvårdsverket granska och på nytt besluta om övervakningsplanen.