Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

ETS-portalen

ETS-portalen är under utfasning och ersätts stegvis av nya IT-system i samband med starten av den fjärde handelsperioden (2021-2030).

Förbättringsrapporter ska fortsatt lämnas via ETS-portalen under år 2021 av de verksamhetsutövare som träffas av kravet om att lämna en sådan rapport.

ETS-portalen

Förkortningen ETS står för: EU:s Emissions Trading System.

Förbättringsrapportering

Förbättringsrapporter ska lämnas in via ETS-portalen fram till och med sommaren 2021. ETS-portalen kommer därefter släckas ned.

Mallar och vägledningar som gäller till och med sommaren 2021:

Formulär för förbättringsrapport (xls 452 kB)

Information om förbättringsrapportering

Förbättringrapporter ska från och med 2022 lämnas in via EU ETS Reporting Tool som nyttjar e-formulär istället för Excel-mallar.