Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

Anmälan om upphörande av verksamhet

Om all tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning har upphört ska det anmälas till Naturvårdsverket. Anmälan lämnas in via e-tjänsten för ändringar av tilldelning – även av de som valt att inte ansöka om tilldelning.

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

  • Anmälan om upphörande av verksamhet.

Anmäl till Naturvårdsverket

Om den tillståndspliktiga verksamheten vid en anläggning upphört så ska detta anmälas till Naturvårdsverket. Anmälan ska lämnas via ett formulär som återfinns i e-tjänsten för ändringar av tilldelning.

E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning

Så behandlar Naturvårdsverket dina personuppgifter (pdf 190 kB)

Naturvårdsverket tillhandahåller ingen mall för denna anmälan. Anmälan ska bestå av ett dokument som beskriver datum för och förhållandena kring upphörandet. Beroende på situation kan det behövas bevis på upphörandet i form av ett besiktningsprotokoll eller en bild som visar att en panna är nedmonterad. Detta bifogas i så fall som en bilaga i e-tjänsten.

Lämna anmälan senast 15 januari

Om ni ansökt om tilldelning för en anläggning är det extra viktigt att anmäla om verksamheten upphört. Detta beror på att utfärdandet av ytterligare tilldelning till anläggningen då ska stoppas eftersom anläggningen inte längre har rätt till tilldelning.

Anmälan ska göras senast den 15 januari året efter det år då verksamheten upphörde.

I det fall anmälan inte inkommer i tid tas en sanktionsavgift om 50 000 kr ut.

Delvis upphörande av verksamhet

Om verksamheten vid anläggningen delvis upphört krävs också att Naturvårdsverket informeras. Detta görs på följande sätt:

  • Via en uppdaterad övervakningsplan i ERT (beroende på förhållandena i ert specifika fall kan detta ses som en icke betydande ändring vilket i så fall kan anmälas i slutet av året).
  • Via er årliga verksamhetsnivårapport (i det fall ni även erhållit tilldelning).