Informationsbrev från Utsläppshandel – EU ETS

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎november‎ ‎2023

I informationsbreven kan du läsa de senaste nyheterna om vad som händer i utsläppshandelssystemet. Utskicken riktar sig i första hand till verksamma inom EU ETS.

Informationsbrev skickas från Naturvårdsverkets Utsläppshandelsenhet löpande, vid behov.

Här kan du ta del av de senaste informationsbreven (andpm.com)

Vem kan få informationsbreven?

Mejl om utsläppshandel riktar sig till verksamma inom EU ETS, i första hand till registrerade i utsläppshandelssystemet. Intresserade som inte finns i våra register kan välja att få information inom följande områden:

  • EU ETS 1 - Sjöfart
  • EU ETS 1 - Stationära anläggningar
  • EU ETS 2 - Verksamhetsutövare

Prenumerera på informationsbrev för utsläppshandel

Kontakt

Har du frågor eller  synpunkter, kontakta:

euets@naturvardsverket.se

Ansvar

Ansvarig för innehållet är Roman Hackl, chef för Utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket. Redaktör: Pär Ängerheim

Hitta vidare