Producentansvar

Vägledning och stöd för producenter med ansvar för bland annat förpackningar, elutrustning, batterier och bilar.

Hitta vägledning inom producentansvar

Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

Mer om producentansvaret