Vägledning

Miljöledning i staten

Nätverk för samverkan

Forum för myndigheter att dela erfarenheter, diskutera sakfrågor, utveckla arbetssätt och metoder samt ge stöd och råd till varandra.

Små myndigheter

Nätverk för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som är små, inte har miljöfrågor i sina uppdrag och står inför liknande utmaningar i miljöledningsarbetet. Kontaktperson: Jannica Häggbom, 

jannica.haggbom@naturvardsverket.se

Miljösamordnare på länsstyrelserna

Miljöledning i universitet och högskolor

Nätverket träffas ca två gånger per år för att utbyta erfarenheter. Kontakta Anna Gustafsson, för att komma med på den e-postlista som ligger till grund för att sammankalla nätverket.

 anna.a.gustafsson@liu.se

Starta nytt nätverk

Ett nätverk är något för dig som vill

  • skapa goda möjligheter för din myndighets miljöledningsarbete genom att utbyta information med andra inom ett visst tematiskt område
  • förankra idéer
  • skapa kontakter med andra som har samma myndighetsroll
  • öka din egen kompetens inom miljöledning.
Checklista

Om inget av de redan aktiva nätverken uppfyller dina behov kan ett nytt nätverk skapas.

  1. Fastställ tema/område för nätverket.
  2. Kontakta andra myndigheter som kan vara intresserade av att ingå i nätverket eller kontakta Naturvårdsverkets för tips på myndigheter.
  3. Planera ett första nätverksmöte för att diskutera och formulera nätverkets syfte, former för arbetet, vem som ska vara sammankallande till möten etc.
  4. Informera Naturvårdsverket om det nya nätverket så att information om det kan spridas via denna webbplats och i andra sammanhang.

Årlig konferens

Naturvårdsverket anordnar en årlig konferens för dig som arbetar med miljöledning vid en statlig myndighet.

Konferensen Miljöledning i staten hålls i oktober varje år i Stockholm men det är även möjligt att delta på distans. Information om konferensen och inbjudan skickas ut till dig som är registrerad som myndighetens kontaktperson för miljöledning i staten.

För att säkra att utskicken kommer fram ber vi er att meddela ändring av kontaktperson till miljoledning@naturvardsverket.se