Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Avfall

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Avfall. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Masshantering

Illegal avfallshantering

Återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)