Tillsynsvägledning

Växtskyddsmedel

Frågor och svar om växtskyddsmedel

Svar på vanliga frågor om spridning och hantering av växtskyddsmedel.

Sidan vänder sig till

Kommunens handläggare av tillstånds- och anmälningsärenden och verksamhetsutövare som omfattas av bestämmelserna om tillståndsplikt och anmälningsskyldighet i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425) och verksamhetsutövare.

Val av metod och medel

Skyddsavstånd vid spridning

Punktbehandling

Utrustning för spridning

Förvaring

Godkända växtskyddsmedel

Information till allmänheten vid spridning

Maxdos vid spridning

Transport

Växtskyddsmedel i kompost

Inom vattenskyddsområde