Stöd och information

Nedskräpnings­avgifter

Nedskräpning i gräset

Här finns stöd och information kring den nya förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter för dig som är producent av förpackningar, vissa tobaksvaror och filter, ballonger eller våtservetter samt stöd och information till dig som arbetar på kommun.

Från den 1 januari 2023 gäller förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Syftet med förordningen är att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer. Detta ska uppnås genom att producenterna tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpar ner samt det ekonomiska ansvaret för spridning av information om nedskräpning. Vissa engångsprodukter beläggs därför med nedskräpningsavgift som producenterna ska betala. Avgifterna består av två delar, en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Merparten av nedskräpningsavgifterna ska fördelas till kommunerna som ersättning för att de städar upp engångsprodukterna när de blivit skräp.

Sidan vänder sig till

Dig som är producent av förpackningar, vissa tobaksvaror och filter, ballonger eller våtservetter samt dig som arbetar på kommun.  

Bra att veta

Från den 1 januari 2023 gäller förordningen om nedskräpningsavgifter. Det innebär att den första delen av nedskräpningsavgiften infördes, vilken avser en årsavgift. Den andra delen, produktavgiften, införs den 1 januari 2024. 

Producenter

Här finns stöd och information för dig som är producent av förpackningar, vissa tobaksvaror och filter, våtservetter eller ballonger. Sidan innehåller bland annat information om: 

  • Vem som är avgiftsskyldig och när det börjar gälla 
  • Nedskräpningsavgifternas storlek 
  • Vad nedskräpningsavgifterna används till 
  • Rapportering 

Kommuner

Här finns stöd och information för dig som arbetar på kommun. Sidan innehåller bland annat information om: 

  • Vad som förväntas av dig som kommun 
  • Ersättning till kommuner 
  • Rapportering 
  • Vanliga frågor och svar