Nationell skräpmätning

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎oktober‎ ‎2023

Naturvårdsverket har under 2023 genomfört en nationell skräpmätning. Resultatet visar att engångsprodukter, och främst plast, dominerar skräpet som slängs. Det vanligaste skräpet är cigarettfimpar.

   Engångsprodukter är det vanligaste skräpet

   De nationella skräpmätningarna är något som Naturvårdsverkets ska genomföra kontinuerligt. Första mätningen genomförs 2023 och därefter vartannat år. Nästa nationella skräpmätning kommer därför genomföras år 2025. 

   Nio av tio skräpartiklar är engångsprodukter av olika slag. Cigarettfimpar svarade för så mycket som 48 procent när man räknar i antal, alltså nästan hälften av allt skräp. Mätningen visade också att två tredjedelar av skräpet på våra gator och torg samt i våra parker innehåller plast. Den vanligaste kategorin inom plast förutom fimpar är flexibla omslag vilket bland annat är förpackningar för godis, glass och snacks men även plastbestruket papper som hamburgerpapper.  

   Resultatet används i arbetet med att minska nedskräpningen 

   Resultatet från skräpmätningarna ska, tillsammans med kostnader som kommunerna rapporterar för uppstädning av skräpet, användas i arbetet med nedskräpningsavgifterna som producenter av vissa engångsplastprodukter ska betala. Resultatet från skräpmätningarna ska även användas för att följa upp målen om minskad nedskräpning. 

   Resultatet i skräpmätningen används även i den översyn som Naturvårdsverket arbetar med gällande nedskräpningsavgifterna. Översynen ska innehålla information om ifall dryckesbehållare, tunna plastbärkassar och engångsprodukter som inte omfattas av avgiftsskyldigheten är vanligt förekommande vid nedskräpning och ifall dessa produkter därför bör omfattas. 

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Relaterade sidor