Stöd och information

Kommunicera om allemansrätten

Kvinna plockar bär i skogen

Undervisa om allemansrätten

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎januari‎ ‎2024

Här har vi samlat utbildningsmaterial som vänder sig till dig som undervisar i grundskolan, jobbar med vuxenutbildning eller bedriver annan pedagogisk verksamhet.

Att undervisa om allemansrätten bidrar till att bibehålla dagens höga kännedom om allemansrätten även hos kommande generationer. Att samma källa används är en framgångsfaktor - vi håller ihop informationen så informationen i sak är densamma oavsett vem som informerar.

Sidan vänder sig till

Lärare inom grundskola och vuxenutbildning och dig som bedriver annan pedagogisk verksamhet, till exempel studieförbund eller scoutverksamhet. 

Bra att veta

Här finns material både från Naturvårdsverket och andra aktörer.

Grundskola

Genom skolan kan alla barn ges möjlighet att lära sig om allemansrätten. Denna kunskap bidrar till att utveckla barns förmåga att vistas i utemiljöer och naturen och ger förståelse för värdet av naturen och ett aktivt friluftsliv.

Naturvårdsverket har tagit fram material som du gärna får använda i din undervisning. Vi hoppas att materialet ska bidra till att sprida kunskap om allemansrätten och att ni där ute i skolorna får ett givande arbete kring allemansrätten. 

  Vuxenutbildning SFI

  Få andra länder har en motsvarighet till allemansrätten vilket, enligt flera studier, gör att vissa som inte är förra i Sverige tror att de inte får vistas fritt i naturen. Många vet inte heller vad vi får eller inte får göra i naturen.

  Här har du som undervisar i SFI en möjlighet att berätta om vad allemansrätten är och innebär. Kunskap om allemansrätten hos den här målgruppen kan fungera som en fantastisk språngbräda till naturen, med alla de fördelar vistelse i natur ger oss, inte minst en fysisk och psykisk hälsa. I förlängningen kan därför kunskaper om allemansrätten bidra till att minska de skillnader i hälsa som nu finns mellan olika grupper i samhället.

  Stöd och inspiration i din undervisning

  Information om allemansrätten finns också på många olika språk och ger en bild vad allemansrätten är och vad  som gäller när du plockar bär, eldar, paddlar eller gör något annat ute i naturen.  

  Om allemansrätten på många olika språk 

  SLU Centrum för naturvägledning har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram Allemansrätten - en vägledning, ett material som du kan använda i din undervisning, gärna utomhus.

  Allemansrätten – en vägledning

  Denna lärarhandledning innehåller övningar som passar att göra i klassrummet. Målgruppen är SFI nivå C och D. Syftet är att eleverna ska lära sig vad allemansrätten är och vad den innehåller, samt få ett grundläggande vokabulär för att prata om naturen.

  Allemansrätten lärarhandledning (pdf hos Naturhistoriska riksmuseet)

  Undervisningsmaterial från andra organisationer

  Naturvårdsverket finansierar projekt som bidrar till bättre kunskap och förståelse för allemansrätten. Nedan redovisar vi några av de projekt som resulterat i undervisningsmaterial.

  Innehållet i informationsmaterialet nedan ansvarar respektive organisation för.

  Allemansrättsskolan består av material som på ett enkelt sätt beskriver allemansrätten för barn. På sidan finns material för pedagoger att ladda ned och använda i sin undervisning.

  Exempel på material
  • affisch
  • illustrationer och filmer
  • tipspromenad i olika svårighetsgrader

  Allemansrättsskolan (svenskaturistforeningen.se)

  Materialet är framtaget av Svenska Turistföreningen.

  Materialet består av metoder, tips och upplägg som vänder sig till målgruppen nyanlända ungdomar. 

  Exempel på material
  • kom ihåg-lappar (om till exempel att tälta, elda eller paddla i naturen)
  • affisch som enkelt sammanfattar viktiga delar av allemansrätten
  • tips på enkla utomhusaktiviteter

  Tips och material (miljoverkstan.se

  Materialet är framtaget av Miljöverkstan Flaten.

  Fyra filmer på arabiska, svenska, dari och persiska. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten.

  Film om allemansrätten på arabiska, svenska, dari och persiska (naturskyddsforeningen.se)

  Materialet är framtaget av Naturskyddsföreningen.

  Boken Pim & Pella och allemansrätten är framtaget som stöd för pedagoger som undervisar förskoleelever om allemansrätten. Boken finns på svenska, engelska samt arabiska och är anpassad för barn från fem år.

  Exempel på material
  • lekar/spel som stigvandring, memory och finn fem fel
  • filmer om att elda säkert i naturen
  • ljudbok på svenska 
  • Pim och Pellas låt

  Metodmaterial för Pim & Pella och allemansrätten

  Materialet är framtaget av Kronobergs 4H och Studiefrämjandet Småland – Gotland.

  Naturligtvis är ett utbildningsmaterial om naturen som är fritt för alla att använda och ta del av. Underlaget går att anpassa för undervisning till unga och vuxna, såväl svenskfödda som utlandsfödda. I första hand är materialet riktat till de som inte har så mycket kunskap om av att vistas i naturen.

  Exempel på material
  • quiz
  • presentationer
  • kunskapshäften
  • ordlistor
  • tips till handledare

  Naturligtvis (natursajten.se)

  Materialet togs ursprungligen fram av Länsstyrelsen i Blekinge, metoden utvecklades sedan i Västmanland tillsammans med elever på Västerås Folkhögskola. Projektet lever nu vidare i regi av Förbundet Agenda 2030 i  samarbete med Yonderful.

  Med detta material från Skogen i Skolan vill Skogen i skolan öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats, att skogen har många olika värden och det vill de göra på ett positivt sätt. Alla ska känna sig välkomna i skogen.

  Materialet kan användas av lärare som undervisar elever i årskurs 7-9.

  Skogen i skolan (skogeniskolan.se)

  Materialet är framtaget av Skogen i skolan.

  Skogsmulles naturbok är ett inspirerande hjälpmedel som uppmuntrar dig och ditt barn att ta er ut på äventyr i naturen. Skogsmulles naturbok förväntas öka nyfikenheten och på ett lustfyllt sätt också öka kunskapen kring Allemansrätten hos barn i åldern 4-6 år, med Skogsmulle som vägvisare.

  Ladda ner appen (friluftsframjandet.se)

  Materialet är framtaget av Friluftsfrämjandet.

  I boken Skogsmulle och allemansrätten vid vatten får vi följa med Skogsmulle och hans vän Laxe på äventyr i skärgårdsmiljö och lära oss lite mer om allemansrätten. 

  Skogsmulle och allemansrätten vid vatten (friluftsframjandet.se)

  Materialet är framtaget av Friluftsfrämjandet.

  Vad är innebär häckningsperiod, Natura 2000-område och strandskydd? I den här övningen lär sig eleverna ord och begrepp med koppling till allemansrätten. Den kan göras både inomhus och utomhus - stillasittande eller som fysisk aktivitet med hjälp av ordkorten och leken "försten på hatten".

  Informationssidor på webb om allemansrätten
  Tryckt material

  Affisch (naturskyddsforeningen.se)

  Materialet är framtaget av Naturskyddsföreningen.

  Allemansrättsspelet kan användas på många sätt; inom ungdomsverksamhet, bland olika friluftsorganisationer och gentemot en bredare målgrupp. Spelet finns både digitalt och som ett fysiskt kortspel.

  Spelet om allemansrätten (friluftsframjandet.se)

  Materialet är framtaget av Friluftsfrämjandet. 

  Material om allemansrätten  för scoutpatruller och andra grupper i syfte att öka kunskapen om allemansrätten. 

  Exempel på material
  • tipsrunda för utskrift
  • quiz
  • affischer 
  • utomhusleken 1–100

  Allemansrätten (sau.nu)

  Materialet är framtaget av Svenska Alliansmissionens ungdom.