Stöd och information

Kommunicera om allemansrätten

Kvinna plockar bär i skogen

Allemansrätten på många språk

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎september‎ ‎2023

Information om allemansrätten finns på många olika språk, i olika former.

Informationen är gratis och ger en bild vad allemansrätten är och vad som gäller när du plockar bär, eldar, paddlar eller gör något annat ute i naturen.

Sidan vänder sig till

Ideella föreningar och organisationer, markägarorganisationer, skolor, stiftelser, länsstyrelsen, kommuner, destinationsbolag med flera som informerar om allemansrätten.

Lätt svenska

Broschyr på sex sidor om allemansrätten. 

Allemansrätten - på lätt svenska

Filmer och affisch om allemansrätten

Broschyrer om allemansrätt och paddling

Brochyrer (sex sidor) om allemansrätt och paddling på engelska.

Right of public access – paddling (Engelska)

Das Jedermannsrecht – Kanu paddeln (Tyska)

Folder om eldning och allemansrätt

Folder på engelska om eldning och allemansrätten utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket i samarbete.

Folder om eldning och allemansrätt (pdf 627 kb)

Lighting fires and private land – English (pdf 654 kB)

Allemansrätten på teckenspråk

Relaterade sidor