Söksida

Din sökning gav 270 träffar

Visa

Sortera efter

Publikation

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

Uppdaterad:
Regnbåge över en båthamn.
Innehåll

Nätverk för samverkan

Forum för myndigheter att dela erfarenheter, diskutera sakfrågor, utveckla arbetssätt och metoder samt ge stöd och råd till varandra.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Lärande exempel

Lärande exempel på förvaltningsövergripande arbetssätt och mellankommunalt samarbete i kommunalt friluftslivsarbete.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Frågor och svar om grunda havsvikar

Följande frågor ställdes under webbinariet om skydd av grunda havsvikar den 19 maj 2022. Frågorna är besvarade av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Miljösamverkan Sverige och Göteborgs universitet. Ta del av frågor och svar nedan.
Uppdaterad:
Blankt vatten och en udde i en grund havsvik
Innehåll

Vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder (WATERS)

Programmet WATERS, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference Conditions and Status in Sweden, har forskat om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard

Delprogrammet följer förändringar av klimatpåverkande ämnen och gaser, och vilka effekter detta kan ha för klimatet på jorden. Särskilt följs den nordliga delen av det norra halvklotet.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som undersökt hur motiverande samtal kan förbättra företagens miljöbeteende.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Forskningsrapporter Marint liv

I början av Vindvals programarbete 2005, planerades främst vindkraftsparker till havs. Flera forskningsprojekt har kartlagt hur exempelvis fiskar, bottenfauna och sjöfåglar påverkas av vindkraftverk.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
PDF

A Program Naturvårdsverkets konferens om värdering av ekosystem 21 okt 2022 uppdat AA (002).pdf

BESÖK: STOCKHOLM – VIRKESVÄGEN 2 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE Att värdera e
Uppdaterad:
Innehåll

Naturskydd och dispenser

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska analysera hur länsstyrelser och kommuner tillämpar reglerna om biotopskydd och artskydd vid prövning av dispenser.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.