Söksida

Din sökning gav 53 träffar

Publikation

Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning

Uppdaterad:
Regnbåge över en båthamn.
Vägledning

Nätverk för samverkan

Forum för myndigheter att dela erfarenheter, diskutera sakfrågor, utveckla arbetssätt och metoder samt ge stöd och råd till varandra.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Vägledning

Lärande exempel

Lärande exempel på förvaltningsövergripande arbetssätt och mellankommunalt samarbete i kommunalt friluftslivsarbete.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Evenemang

Hälsorelaterad miljöövervakning – jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa

Den 27 september är det dags för årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen med fokus på jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa. Mötet anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin , Region Stockholm.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Vattendirektivets biologiska bedömningsgrunder (WATERS)

Programmet WATERS, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference Conditions and Status in Sweden, har forskat om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard

Delprogrammet följer förändringar av klimatpåverkande ämnen och gaser, och vilka effekter detta kan ha för klimatet på jorden. Särskilt följs den nordliga delen av det norra halvklotet.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som undersökt hur motiverande samtal kan förbättra företagens miljöbeteende.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Multifunktionalitet i landskapet

Ett femårigt forskningsprogram ska öka kunskapen kring om och hur samverkan enligt ekosystemansatsen kan förverkligas på bred front i olika landskap.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Forskningsrapporter Marint liv

I början av Vindvals programarbete 2005, planerades främst vindkraftsparker till havs. Flera forskningsprojekt har kartlagt hur exempelvis fiskar, bottenfauna och sjöfåglar påverkas av vindkraftverk.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.
Innehåll

Naturskydd och dispenser

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska analysera hur länsstyrelser och kommuner tillämpar reglerna om biotopskydd och artskydd vid prövning av dispenser.
Uppdaterad:
Abstrakt luft.