Publikation

Livsmedelsavfall i Sverige 2022

En kniv skär genom en paprika och andra grönsaker ligger runtomkring.

Om rapporten

Livsmedelsavfall i Sverige är en sammanställning över hur mycket livsmedelsavfall som uppkom 2022, fördelat på de olika leden i livsmedelskedjan. Här beskrivs också vilken förändring som har skett de senaste åren.

Ungefär 1,2 miljoner ton fast livsmedelsavfall uppkom i landet 2022, vilket är 117 kg per person. Om man inkluderar mat och dryck som hälls i avloppet i hushållen uppkom 1,4 miljoner ton. Trenden pekar fortsatt på att hushållen slänger mindre mat. En ny förbättrad undersökning av livsmedelsindustrin påvisar att mer livsmedelavafall uppkommer än vad tidigare kartläggningar visat. 

Livsmedelsavfall i Sverige 2022 ges ut av Naturvårdsverket. Den bygger framför allt på statistik framtagen för rapportering till EU.

Endast som nedladdningsbar pdf!

ISBN
978-91-620-8908-5
Utgiven
‎3‎/‎18‎/‎2024
Sidor
30
Publikationens omslag.