Publikation

Kommunal avfallsplanering

Vägledning om tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
Kompass i handen.

Om rapporten

Vägledningen uppdaterades i maj 2023 för att vara i linje med de föreskrifter som den 1 augusti 2020 ersatte Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6) de tidigare föreskrifterna (NFS 2017:2).

Regler om kommunal avfallsplanering

 Huvudmålgrupp för denna vägledning är kommunerna, som är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. En annan målgrupp är länsstyrelserna som har en viktig roll i den kommunala avfallsplaneringen. Länsstyrelsen ska bland annat sammanställa kommunernas planer och bör delta i samråd om avfallsplan och tillhörande miljöbedömning.

ISBN
978-91-620-7111-0
Utgiven
‎6‎/‎11‎/‎2023
Sidor
47
Omslag till publikation.