Publikation

Miljömålen 2018

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål – med fokus på statliga insatser

Om publikationen

Den årliga uppföljningen av miljömålen har fokus på statliga myndigheters åtgärder under förra året. Både myndigheter och andra aktörer arbetar för att miljömålen ska nås. För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller särskilt de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. Insatser för miljömålen bidrar också till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Rapporten tar upp viktiga steg i klimatarbetet såsom en ny klimatlag och stödet till lokala klimatinvesteringar, Klimatklivet. Myndigheter och kommuner sprider kunskap om ekosystemtjänster och har börjat använda dessa i samhällsplaneringen. Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för en giftfri vardag och en hållbar konsumtion är andra viktiga pusselbitar i arbetet för att nå miljömålen.

Omslagets vattenpump påminner oss om att klimatförändringar påverkar vårt vardagsliv: under 2017 var låga grundvattennivåer ett bekymmer i stora delar av landet.

Mer information om miljömålen finns på webbplatsen sverigesmiljömål.se. 

Webbplatsen sverigesmiljömål.se

Reviderad version 2018-05-09 av rapport 6804-2.

ISBN
978-91-620-6833-2
Utgiven
‎5‎/‎9‎/‎2018
Sidor
370